KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Markýzy
e-shop zdarma Garážová vrata
e-shop zdarma Pohony pro vrata
e-shop zdarma Dálkové ovladače
e-shop zdarma Pohony pro brányReklama:

 

Záruční lhůta – reklamace, nároky z vad

 

Záruční lhůta na zakoupené zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

 

Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Nedojde-li k jiné dohodě, má kupující v případě podstatného porušení smlouvy v důsledku vady právo na dodání náhradního zboží za vadné nebo na dodání chybějícího množství zboží.

 

Kupující je povinen oznámit vady zboží, vady množství a jiné zjevné vady při převzetí, ostatní vady v záruční době. Později uplatněné reklamace nebude prodávající akceptovat. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením. Vady a škody vzniklé na zboží vlastní přepravou, manipulací a montáží nelze reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v sídle prodávajícího, s tím že v případě prodeje bez montáže je kupující povinen zboží, nebo jeho vadnou část, dopravit na opravu do sídla prodávajícího, kde bude posouzena reklamace a případně provedena oprava.

 

Prodávající rozhodne o reklamaci, pokud je to možné ihned. Zboží, na které se vztahuje reklamace, bude kupujícímu přednostně bezplatně opraveno. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti zboží a oprávněnosti reklamace. V případě nutnosti dlouhodobějšího posouzení, zda se jedná o oprávněnou reklamaci, poskytne prodávající kupujícímu bezprostředně odpovídající náhradní díl na náklady kupujícího. Ověří-li se oprávněnost reklamace, vystaví prodávající kupujícímu na předmětný díl dobropis.

Prodávající nepřejímá žádné nároky na případné úhrady nákladů, související s případnou výměnou vadného výrobku nebo jeho částí.

60652 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!