KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Markýzy
e-shop zdarma Garážová vrata
e-shop zdarma Pohony pro vrata
e-shop zdarma Dálkové ovladače
e-shop zdarma Pohony pro brányReklama:

 

§ 1 Úvodní ustanovení

 


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (eshopu) http://pohony-bran.eshop-zdarma.cz  (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Univers Tech s.r.o. (viz § 8). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

§ 2 Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy:

 

Zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v internetovém obchodě (eshopu) prodávajícího. V případně zboží, které nelze objednat v automatickém systému, bude objednávka specifikovaná po dohodě obou stran písemně (e-mailem) a odsouhlasena oběma stranami.

 

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a montážními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí.

 


§ 3 Specifikace zboží

 

Zbožím se rozumí veškeré produkty prodávané v internetovém obchodě (eshopu) prodávajícího, které kupující může vybírat a vložit do košíku a poté objednat. Specifikace jednotlivého zboží a jeho atributy (jako rozměry, barva, ovládání atd.) jsou vypsány zde písemně.

 

§ 4 Kupní cena, způsoby platby

 

Kupní cena je pevně stanovena v internetovém obchodě (e-shopu ) http://pohony-bran.eshop-zdarma.cz. Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě zálohové faktury, nebo dobírkou.  

 

§ 5 Termín dodání, místo dodání, způsob dodání

 

Termín dodání je uveden u konkrétního produktu na stránkách. Termín může být změněn z ohledem na vytíženost výroby. Aktuální termíny jsou uvedeny u jednotlivého zboží na http://pohony-bran.eshop-zdarma.cz. Termín dodání začíná následují pracovní den po obdržení objednávky.

 

V případě, že kupující objedná větší množství zboží, nebo množství objednaného zboží přesáhne aktuální výrobní kapacity výrobce, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

 

Místem dodání se rozumí adresa kupujícího, kterou kupující uvedl jako dodací adresu v objednávce, pokud tato adresa leží na území ČR. Platné tarify pro dopravu do jednotlivých států jsou zveřejněny na http://pohony-bran.eshop-zdarma.cz.

 

Zboží bude prodávajícím zabaleno adekvátně tak, aby při dopravě nedošlo k poškození zboží kurýrní službou.

 

Zboží bude dopraveno na dodací adresu spediční společností. Kupující bude o termín dodání informován spediční společností telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Termín dodání, popřípadě individuální změnu dodání si může kupující domluvit se spediční společností.

 

Dodání zboží kupujícímu je doloženo dodacím listem spediční společnosti.

 

§ 6 Potvrzení objednávky, přijetí platby

 

Potvrzení každé dokončené objednávky z internetového obchodu je doručeno e-mailem na adresu, kterou uvedl kupující v objednávce. Potvrzení obsahuje výpis objednávky se všemi náležitostmi, které uvedl kupující.

 

V případě platby převodem na základě zálohové faktury obdrží kupující na stejnou e-mailovou adresu nebo součásti balíku také  fakturu – daňový doklad.

 

§ 7 Odstoupení od smlouvy 

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. 

 

Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na prodejně prodávajícího. Do 14-ti dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. 

 

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá kupující v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující proto bere na vědomí, že zboží, které je zhotovováno a upravováno podle jeho přání, není možné vrátit do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. 

 

§ 8 Provozovatel obchodu, kontaktní a výdejní místa:

 

Provozovatelem internetového obchodu http://pohony-bran.eshop-zdarma.cz je:

 

Univers Tech s.r.o.                                                                        
Americká 2772
272 01  Kladno                                                                         
IČ: 27106985                                                                            
DIČ: CZ27106985                                                   

 

Kontaktní a výdejní místa:

 

Univers Tech s.r.o.                                                                        
Americká 2772
272 01  Kladno                                                                         

Provozní doba skladu: Po- Pá 08:00 – 15:00, Tel: 312 663 234

 

§ 9 Vady zboží, reklamace:

 

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany kupujícího nebo jiného uživatele.

 

Přes veškerou snahu prodávajícího na věrné zobrazování odstínů barev v internetovém obchodě http://pohony-bran.eshop-zdarma.cz bere kupující na vědomí, že barvy zobrazované na monitorech nemusí odpovídat skutečným barvám lamel, konstrukcí, nebo jiných částí produktů prodávaných prodávajícím. V případě potřeby je možné kontaktovat písemně prodávajícího a zažádat o fyzický vzorník daného produktu, nebo jeho součásti.

 

Kupující přejímá vlastnické právo k obalu zboží.

 


Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží spediční společností. V případě, že zákazník obdrží zjevně poškozený balík s rizikem poškození zboží, je povinen:

 

1- balík nepřevzít a nechat ho vrátit prodávajícímu kurýrem, který ho doručoval.

 

2- v případě, že kupující zjistí poškození zboží až po otevření balíku, je nutné toto poškození hlásit neprodleně prodejci nejpozději do 5 dnů od obdržení balíku, v případě pozdější reklamace na poškození při dopravě nemusí být na tuto reklamaci brán zřetel.

 

Veškeré reklamace prosíme telefonicky nahlásit na čísle: 312 663 234, po domluvě a upřesnění reklamace oficiálně podat reklamaci na univers@univers.cz (prosíme o popis reklamace, problému nejlépe doplnit o fotky, nebo krátké video).

 

60653 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!